"Vương Thành trù phú lưu sử ký

Rừng đao vạn kiếm, phận chia ly

Anh hùng đi tìm người chung chí

Nữ nhân kiêu hãnh giữa biên thuỳ"

S12 - Vương Thành chiêu mộ quý nhân, hào kiệt cả nước tham gia tranh tài Đế Vương Tứ Quốc Hán - Sở - Chu - Đường. Mời quý huynh tỷ báo danh ngay!!

   -  Máy chủ mới: S12 - Vương Thành

   -  Thời gian khai mở: 14H00, ngày 09/05/2024

Huynh tỷ lưu ý thời gian khởi động Event "Đua TOP 7 ngày ra mắt S12 - Vương Thành" bắt đầu từ 14H00, ngày 09/05 đến 14H00, ngày 16/05/2024 nhé!