“Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi


Chúc huynh chúc tỷ điều gì cũng vui


Nắm tay chia sẻ ngọt bùi

Nhận quà thật thích cùng vui Chinh Đồ”

Nhân dịp Lễ này, Lạc Nhi xin gửi tới huynh tỷ sự kiện “Quốc tế Thiếu Nhi”, săn thưởng Chiến Mã Thừa Phong Thuỵ Hổ siêu hiếm, trang phục tím tăng 48% chỉ số cùng nhiều phần quà giá trị khác!
 
- Thời gian: Bắt đầu từ 00H, 23/05 đến 22:59, 06/06/2024 

THỂ LỆ

Huynh tỷ thu thập Phiếu Bé Ngoan bằng cách tham gia các Hoạt Động Hàng Ngày như:

- Do Thám Địch Tình
- Chuyển Gạch Thái Miếu
- Hiệp Khách Đảo
- Vương Thành Vận Tiêu
- Thu thập Khu Trung Lập
- Ám sát Thái Tử
- Chu du liệt quốc
- San Ngoại San
- Trồng trọt
- Duy trì Gia tộc

+) Nhận được trong phần thưởng năng động mỗi ngày

+) Một ngày tối đa nhận 150 Phiếu Bé Ngoan

+) Đổi vé nhận lấy các rương đồ và vật phẩm trong mục Phúc Lợi

PHẦN THƯỞNG 

- 10 Phiếu bé ngoan = 1 thỏi bạc Khóa - không Giới hạn
- 50 Phiếu bé ngoan = 40 Tôi Luyên Thạch Trung Cấp - 20 lần
- 30 Phiếu bé ngoan = 200 Trang Tâm Pháp Cao Cấp - 20 lần
- 40 Phiếu bé ngoan = Yếu Quyết Tâm Pháp Cao Cấp - 10 lần
- 50 Phiếu bé ngoan = 5 gói Hồn Phách Cấp 3 - không Giới hạn 
- 60 Phiếu Bé Ngoan =  10 Bí Ngân - 30 lần
- 60 Phiếu Bé Ngoan =  10 Ngạnh Bì - 30 lần
- 100 Phiếu Bé Ngoan = 500 Thăng Cấp Bảo Thạch - 20 lần
- 1000 Phiếu Bé Ngoan = 1 Rương Vô Song Thạch Tím - không Giới hạn
- 2600 Phiếu Bé Ngoan = 1 Đồ Giám Thừa Phong Thụy Hổ (14ngày ) + 660 thỏi bạc Khóa - 5 lần
- 3000 Phiếu = 50 Lễ Bao Đại ( đã chỉnh sửa tỷ lệ ) - 5 Lần
- 3700 Phiếu: Rương Trang phục tím tăng 48% chỉ số 14 ngày+ 870 thỏi bạc Khóa - 5 lần

*Đặc biệt, huynh tỷ có thể mua thêm Phiếu Bé Ngoan tại Thương Thành để đổi thưởng!
*Trị giá: 01 Lượng Vàng = 01 Phiếu Bé Ngoan

NHỮNG VẬT PHẨM CẦN LƯU Ý

- Lễ Bao Trang phục tím và bạc khóa số lượng lớn ( thời trang tăng 48% các chỉ số nhân vật, thời hạn 14 ngày)
- Lễ Bao Đồ giám “Thừa Phong Thụy Hổ” ( 14 ngày) và bạc khóa số lượng lớn
- Rương Vô Song Thạch Tím( không khóa) và Đại Lễ bao với những phần quà vô cùng hấp dẫn khi khai mở!!