Trong hệ thống trang bị của Chinh Đồ Origin, bao gồm vũ khí, quần áo, mũ, thắt lưng, và nhiều vật phẩm khác, mỗi cái đều sở hữu thuộc tính ngũ hành và cấp độ riêng biệt. Tuy nhiên, không có gì là tuyệt đối, mọi thứ đều có khả năng thay đổi theo mong muốn của các vị huynh tỷ. Để làm điều này, các huynh tỷ có thể sử dụng chức năng Khảm Nạm.

Tổng quan về tính năng Khảm Nạm 

Các loại Hồn Phách Thạch

* Hồn phách thạch bao gồm các loại: Sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn, Kháng phá giáp, Kháng đóng băng, Kháng suy yếu, Phá giáp, Đóng băng, Suy yếu.

Phẩm chất Hồn Phách Thạch

* Các phẩm chất hồn phách thạch bao gồm: Cực hạn, hoàn mỹ, Vô hạ, Tinh tế, Cường hóa 

Khảm hồn phách

Bước 1: Từ Cổng vào ấn chọn "Cường hóa" và bước vào chế độ Khảm Nạm HOẶC từ Cổng vào túi đồ sau đó ấn chọn trang bị cần khảm hồn phách và ấn chọn Khảm Nạm

Bước 2: Bắt đầu Khảm Nạm cho trang bị đã chọn, sau đó ấn vào dấu "+" từ giao diện Khảm Nạm của trang bị

Bước 3: Nhấn chọn "Khảm" và tiếp tục nhấn "Khảm nhanh" sau đó ấn vào  "Xác nhận" (Khảm Nạm thành công, tiêu hao nguyên liệu theo yêu cầu ) HOẶC "Hủy bỏ" (Quay trở lại giao diện Khảm Nạm trang bị)

Cường hóa Hồn Phách 

Bước 1: Tăng sao hồn phách bất kỳ từ giao diện khảm nạm trang bị

Nguyên liệu tăng cấp

Cực hạn Sức mạnh hồn phách cho Giới chỉ và Vũ khí

Cực hạn thể chất hồn cho y phục

Cực hạn nhanh nhẹn cho Đầu khôi và Yêu đới

Cực hạn kháng suy yếu cho Hộ uyển và giày

Cục hạn kháng phá giáp cho Hộ uyển và giày

Cục hạn kháng đóng băng cho Hộ uyển và giày

Cục hạn Suy yếu cho Hạng liên

Bước 2: Nhấn chọn "Tăng nhanh" khi đã có đủ nguyên liệu

Bước 3: Khi chọn "Tăng nhanh" mà không đủ vàng, bạc hoặc là không đủ Hồn Phách Thạch, hãy ấn vào "Xác nhận" nếu muốn dùng bạc bổ sung tiếp tục Khảm Nạm và ấn vào "Hủy bỏ" nếu muốn dừng lại