Cải tạo trang bị là cách giúp thay đổi thuộc tính của trang bị một cách ngẫu nhiên, có thể cải tạo nhiều lần để chọn ra thuộc tính phù hợp. Với mục đích chính là nâng cao thuộc tính trang bị, thay đổi thuộc tính linh hồn trang bị và cải tạo hệ trang bị.

Hưỡng Dẫn Cách Cải Tạo Trang Bị

Bước 1: Chọn icon "Cường hóa" và vào phần mục  "Cải tạo", sau đó ấn chọn trang bị cải tạo bất kỳ 

 *Nguyên liệu cải tạo : Tôi Luyện Thạch 

Bước 2: Ấn chọn "Cải tạo", sau đó Kích hoạt cải tạo, tiêu hao tài nguyên theo yêu cầu và cho ra kết quả là Cải tạo thành công (Tiêu hao Tôi luyện thạch và ngân lượng như bảng tiêu hao)

Bước 3: Chọn "Thay thế" (Thuộc tính sau khi cải tạo sẽ thay sẽ vào dòng thuộc tính ban đầu của trang bị )