Thời gian gần đây Lạc Nhi thấy việc tìm kiếm nguyên liệu để nâng sao, khảm ngọc trang bị đang rất khó khăn, và cũng có rất nhiều tin nhắn được gửi tới Lạc Nhi về vấn đề này. Lạc Nhi đã tiếp nhận ý kiến đó và gửi tới bộ phận kỹ thuật để xử lý, và Lạc Nhi có một tin vui cho các hiền huynh hiền tỷ về tính năng mới cho bản cập nhật sắp tới:

 

"Thẻ Tháng Vàng Khoá Chí Tôn"

Thời gian: 15h00, ngày 13/03/2024

 

Lợi ích từ Thẻ Vàng Khoá Chí Tôn đem lại cho hiền huynh hiền tỷ là cực kỳ lớn. Không chỉ nhận được vàng, huynh tỷ còn được tăng kinh nghiệm, miễn phí đổi tiêu, và đặc biệt nhất là có thể mở rộng kho đồ của mình để có thể chứa được nhiều vật phẩm hơn sau mỗi lần đi săn BOSS hay leo Trấn Quốc Bảo Tháp...

Lạc Nhi rất mong ngóng tính năng này trong bản cập nhật tới đây còn các hiền huynh thì sao?