Đấu giá tính năng để giúp quý huynh tỷ trao đổi các vật phẩm cho nhau, các vật phẩm có thể trao đổi được chia thành các mục khác nhau với ba mục chính:

- Tôi Muốn Mua

- Tôi Muốn Bán 

- Hiển thị vật phẩm

 

VẬT PHẨM ĐẤU GIÁ

- Đạo cụ: 

+ Huấn Luyện lệnh bài( tất cả các phẩm chất )

+ Áp tiêu lệnh

+ Mảnh mã khải

+ Truyền tống phù

+ Hắc sắc diện cân

- Vât liệu: 

+ Bí ngân

+ Ngạnh bì Trắng, Lục, Lam

- Trang bị: Bao gồm tất cả các loại trang bị theo các cấp độ từ 1 đến 200

- Bí tịch: Bao gồm tất cả các loại bí tịch

- Đồ giám: Thú cưỡi và Mặt Nạ

- Vô Sang Thạch: Bảo Thạch Nâng Cấp chiến mã nhận được thông qua Hiên Viên Thần Cơ Điện

 

HƯỚNG DẪN ĐẤU GIÁ

- Tại giao diện bán, lựa chọn vật phẩm muốn bán (vật phẩm phải là không khóa và định giá)

- Mỗi loại vật phẩm sẽ có giá khác nhau, giá được thiết lập từ theo khung

- Thời gian lên kệ là 24 giờ hết thời gian nếu vật phẩm chưa được bán có thể thu hồi về hành trang