Huynh tỷ yêu dấu,

Chinh Đồ Origin sẽ thay đổi cơ chế thưởng hoạt động Quốc Chiến và Gia Tộc Chiến theo cập nhật Bảng Xếp Hạng tổng kết hàng tháng. Bắt đầu áp dụng từ tháng 05/2024, tháng 6/2024 trao thưởng theo cơ chế mới như sau:

QUỐC CHIẾN 

+) Top 1: 100 thỏi bạc khóa, Danh hiệu Đệ Nhất Quốc Gia, 20 Bí Ngân (4), 20 Ngạnh Bì (4)

+) Top 2: 60 thỏi bạc khóa, 10 Bí Ngân(4), 10 Ngạnh Bì (4)

+) Top 3: 60 thỏi bạc khóa

+) Top 4: 60 thỏi bạc khóa

 

GIA TỘC CHIẾN 

+) Top 1: 100 thỏi bạc khóa, Danh hiệu Đệ Nhất Gia Tộc, 20 Bí Ngân (4), 20 Ngạnh Bì (4), 200 cống hiến gia tộc

+) Top 2: 60 thỏi bạc khóa,10 Bí Ngân(4), 10 Ngạnh Bì (4), 100 cống hiến gia tộc

+) Top 3: 60 thỏi bạc khóa

+) Top 4: 60 thỏi bạc khóa

Lạc Nhi chúc huynh tỷ luôn giành Chiến Thắng trước các trận chiến khốc liệt, rinh ngay thưởng lớn cho Quốc Gia, Gia Tộc của mình nhé 

~Lạc Nhi~